Informasjon om sykemeldinger

NAV og Regnskap Norge informerer at Arbeidstaker har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at arbeidstakeren må holdes isolert fordi han eller hun kan være smittet av koronaviruset.

Dersom du blir oppfordret til å være i hjemmekarantene, er det viktig at du tar kontakt med legen for å få vurdert rett til sykmelding.

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger. 

Dersom barnet ditt eller andre i husstanden er i karantene uten selv å være syk og dette gjør at du må være borte fra arbeid, har du ikke rett til sykmelding. Dette kan være tilfellet når en skoleelev blir syk og hele klassen blir satt i hjemmekarantene. Selv om du må være hjemme, er du i slike tilfeller ikke selv satt i karantene.

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding. 

Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller
antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.

De ordinære reglene for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av koronavirus.

Informasjon til utenlandske aksjeselskap i Norge

Alle som driver selvstendig næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, må ha et norsk identitets- og organisasjonsnummer. Det samme gjelder de som kun har ansatte som arbeider i Norge.

Du må skaffe deg et norsk identitetsnummer for å få tilgang til tjenestene til offentlige myndigheter og andre aktører. Det finnes to ulike typer identitetsnummer: d-nummer (midlertidig nummer) og fødselsnummer.

Mer informasjon om norsk identitetsnummer

Organisasjonsnummer fås ved registrering i Brønnøysundregistrene. 

Alle utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer, må registreres som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge. Hvis det utenlandske foretaket er et enkeltpersonforetak, anses det også som et enkeltpersonforetak i Norge.

Les mer på: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/registreringsplikt/utenlandske-naringsdrivende-i-norge/