Informasjon til utenlandske aksjeselskap i Norge

Alle som driver selvstendig næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, må ha et norsk identitets- og organisasjonsnummer. Det samme gjelder de som kun har ansatte som arbeider i Norge.

Du må skaffe deg et norsk identitetsnummer for å få tilgang til tjenestene til offentlige myndigheter og andre aktører. Det finnes to ulike typer identitetsnummer: d-nummer (midlertidig nummer) og fødselsnummer.

Mer informasjon om norsk identitetsnummer

Organisasjonsnummer fås ved registrering i Brønnøysundregistrene. 

Alle utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer, må registreres som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge. Hvis det utenlandske foretaket er et enkeltpersonforetak, anses det også som et enkeltpersonforetak i Norge.

Les mer på: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/registreringsplikt/utenlandske-naringsdrivende-i-norge/